Witamy!

Galeria zdjęć ze spotkań z Panią Krystyną Kurczab-Redlich oraz z Panem Adajewem. ZOBACZ WIĘCEJ >>

---------------------

Projekt „OBCY? Zbliżenia- Czeczeńskie dzieciństwo”- jest skierowany do kilku grup docelowych: nauczycieli w szkole, do której uczęszczają dzieci uchodźców w Łukowie,
do społeczności lokalnej zamieszkującej okolice ośrodków dla uchodźców oraz do społeczności Lublina- mieszkańców i studentów lubelskich uczelni.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Homo Faber i Koło Dziennikarskie Studentów UMCS, wydziału Politologii.

Projekt ma za zadanie zmianę postrzegania uchodźców w naszym regionie, poprzez organizację wydarzeń informacyjnych.

W ramach projektu przewidujemy trzy wydarzenia.
Będą to: szkolenie na temat pracy z dziećmi uchodźców w szkołach, skierowane do nauczycieli szkoły w Łukowie, do której uczęszcza około 70 dzieci czeczeńskich, prowadzone przez trenerki- Izabelę Gospodarczyk i Joannę Podsiadło- Dacewicz,
Mini Konferencja- Dzień Czeczeński dla dzieci w szkole w Łukowie, na którą chcielibyśmy zaprosić czeczeńską grupę teatralną z Łukowa, a także trójkę dzieci polskich i czeczeńskich z Warszawy ze szkoły na Raszyńskiej, wraz z dorosłymi Czeczenami mieszkającymi w Polsce
Konferencja skierowana do studentów i mieszkańców Lublina, na którą chcemy zaprosić Krystynę Kurczab- Redlich- autorkę książki „Głową o mur Kremla” oraz gości Czeczenów i działaczy organizacji kaukaskich. Ponadto planujemy przygotowanie wystawy zdjęć o i z Czeczenii i krótki film z przebiegu projekt oraz prowadzenie strony internetowej.

 


Projekt „OBCY? Zbliżenia- czeczeńskie dzieciństwo” jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 roku”